Nakten Logo

Näcktens fiskevårdsområde förvaltar fisket i Näkten.

Vi jobbar bland annat med att i samarbete med Länsstyrelsen Jämtland främja rödingens lekgrund. Föreningen har under 2021 också satt ut cirka 4000 Näktenrödningar som Valsjöbyns fiskodling drivit upp. Detta har varit möjligt tack vare Länsstyrelsens arbete med att samla rom från sjöns rödningsbestånd.

Plantering av öring sedan 1988, med ett antal som varierat mellan 9000 st till 30000 per år. Under 2017 planteras enbart 3200 öringar (en till tvåsomriga). Fiskevårdsområdet arbetar tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län, för att återställa öringens normala lekvatten för att på så sätt få till stånd en naturlig reproduktion.

Näkten ingår i projektet Life Triple Lakes och där ingår det bl.a. att arbeta för ett säkerställande av rödingens fortlevnad. Utsättande av lekgrund, återställande av lekplatser, information till allmänheten m.m. är ex. på aktiviteter som ingår i projektet.

 

Om Triple lake kan ni läsa här  http://www.triplelakes.se/

.

 Styrelsen

Ordförande

Anna

Hallgren

 

Kassör

Anders

Karlsson

 

Sekreterare 

Anders

Olofsson

 

Styrelsemedlem 

Lars-Erik 

Lauren 

 

Styrelsemedlem 

Peter 

Nääs  

 

Styrelsemedlem 

 

 

 

Styrelsemedlem 

Kurt 

Aronsson 

 

Styrelsemedlem 

   

 

Suppleant 

Kjell 

Hjältman 

 

Suppleant 

Sven  

Olofsson 

 

Suppleant 

Gösta 

 Olofsson 

 

Bolagsrepresentant 

Silvestical AB 

 

 

Kontakt styrelsen: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.