I Sandnäset strax bortanför Gillhov finns båtramp och brygga.

I Lillå, (Hackås) finns naturramp att tillgå. tänk på att parkera så att fler kan nyttja ramp och rastplats.