Näktens FVOF sätter fiskevården i fokus och för oss är det av störst vikt att bevara och vårda sjöns fiskbestånd! Vi försöker bland annat att främja Rödingens lekgrund  i samarbete med Länsstyrelsen. Och inom ca 2 till 3 år kommer Valsjöbyn fiskodling ha drivit upp ca 4000 Näktenrödingar som vi kan arbeta vidare med.

 

Fisket i sjön upplåts till allmänheten genom försäljning av fiskekort.

Fiskarter och fauna.

 

Näckten (eller Näkten som sjön ibland stavas) är en spännande fjällvattensjö på låglandet som har otroligt gott om siklöja, samt bland annat god tillgång på öring, röding, abborre, harr och grov gädda. 

I Näckten finns en grund övre del med fina ståndplatser för öring och abborre.

Röding finns endast i den södra djupa delen av sjön. Denna röding är släkt med vätternrödingen då den övergår till en fiskdiet den 3:e våren. Gäddorna i sjön är tunga, breda och korta.

Övernattningsstuga finns på Ytterö. Vindskydd på Älgön, Finnön, Monäset samt norr Rödbergs skattefiske.