Nakten Logo

Näcktens fiskevårdsområde förvaltar fisket i Näkten.

Plantering av öring sedan 1988, med ett antal som varierat mellan 9000 st till 30000 per år. Under 2017 planteras enbart 3200 öringar (en till tvåsomriga). Fiskevårdsområdet arbetar tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län, för att återställa öringens normala lekvatten för att på så sätt få till stånd en naturlig reproduktion.

Näkten ingår i projektet Life Triple Lakes och där ingår det bl.a. att arbeta för ett säkerställande av rödingens fortlevnad. Utsättande av lekgrund, återställande av lekplatser, information till allmänheten m.m. är ex. på aktiviteter som ingår i projektet.

 

Om Triple lake kan ni läsa här  http://www.triplelakes.se/

.

Styrelsen

Ordförande x y z
Kassör