Näkten, som också ibland stavas Näckten är en sjö i Jämtland som sträcker sig inom både Bergs- och Östersunds kommuner och ingår i Indalsälvens huvudavrinningsområde.

Sjön är 44 meter djup, har en yta på 83 kvadratkilometer och befinner sig 323 meter över havet. Näkten avvattnas till Storsjön via en 4 km kort å, Billstaån, som flyter genom Hackås.

Näkten är till ytan Sveriges 29:e största sjö och är närmare 4 mil lång från norr till söder och har enligt traditionen 365 öar. I verkligheten rör det sig om högst 200 inklusive holmar och kåbbar.

Den är däremot påfallande smal och dess bredd uppgår på flera ställen till endast 1–2 km. Terrängmässigt varierar sig sjön så pass att på vissa platser upplevs den som Stockholms skärgård och på andra platser som småländska tjärnar. Strax norr om Bilstaåns åmynning finns Målingen. Dess form är av en krater, Näckstakratern. Det är ett samtidigt nedfall med ett större nedfall som bildade Locknekratern. Den är upphovet till Locknesjön som ligger ca 16 km nordost om nedslaget för Målingen.

Näktens norra del ligger inom Näs socken i Östersunds kommun och den södra delen ligger inom Hackås socken i Bergs kommun. Vid sjöns södra ände ligger Gillhov. På östra sidan ligger bland annat Dödre, och i norra änden ligger Fåker.