Länsstyrelsen i samarbete med Näktens Fvo har placerat ut transpondrar i sjön. Dessa är utplacerad och utmärkta med vita bojar från Monäset i en linje mot Dödre samt Dödre ner mot Sandnäset.

 

Fastnar man i en boj skall denna tas upp omedelbart och lämnas till Göran Olofsson i Sandnäset.